Lễ hội ngày 27/9 Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn

Việt Hưng 08/11/2023

Lễ hội ngày 27/9 Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn

1. Tên gọi: Lễ hội ngày 27/9/1940 Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn

2. Loại hình: Lễ hội Lịch sử cách mạng.

3. Địa điểm: Toàn huyện Bắc Sơn.

4. Chủ thể văn hoá: Cộng đồng các dân tộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

5. Thời Gian: 27/9 DL hàng năm

6. Miêu tả về Di sản văn hoá phi vật thể

Trong thời kỳ chống lại thực dân Phápphát xít Nhật, cuộc khởi nghĩa đầu tiên bằng phương pháp bạo lực Cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là một cuộc khởi nghĩa của người Việt diễn ra tại Bắc Sơn, Lạng Sơn vào năm 1940 trong thời kỳ Đệ nhị thế chiến. Quân Nhật đánh vào Lạng Sơn ngày 22 tháng 9 năm 1940, quân đội Pháp trên đường thua chạy đã rút lui qua châu Bắc Sơn. Nhân cơ hội đó, Đảng bộ Bắc Sơn thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo người dân nổi dậy tước khí giới của tàn quân Pháp để tự vũ trang cho mình, giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng (27-9-1940). Quân Pháp và Nhật mở cuộc tấn công để đàn áp cuộc khởi nghĩa. Nghĩa quân rút chạy vào vùng Bắc Sơn (Lạng Sơn) và Võ Nhai (Thái Nguyên). Đến cuối năm 1940 thì khởi nghĩa Bắc Sơn bị coi như tan rã. Từ đó cứ đến ngày 27/9 hàng năm nhân dân và chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa để tưởng niệm.Lễ hội được tổ chức hàng năm với các hoạt động ý nghĩa: Tổ chức thăm hỏi các đòng chí lão thành cách mạng, các gia đình chính sách tiêu biểu người có công với cách mạng; Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ, dâng hương tượng đài du kích Bắc Sơn; các hoạt động văn hóa, thể thao như: hội diễn công nông binh, giao hữu bóng đá, bóng chuyền với các huyện khác trong tỉnh...thông qua các hoạt động tại lễ hội góp phần giáo dục mọi tầng lớp về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc,  giữ gìn, phát huy bản sắc truyên thống dân tộc.

7. Hiện trạng Di sản văn hoá phi vật thể

Lễ hội được tổ chức định kỳ thường xuyên, một năm 1 lần                                    

8. Các biện pháp bảo vệ và kiến nghị: Tiếp tục thực hiện việc tổ chức lễ hội hàng năm và gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao thiết thực nhất.

9. Danh mục tài liệu có liên quan: Phiếu kiểm kê di sản văn hóa năm 2013 – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

Bài liên quan
Lễ hội Háng pỉnh
13/11/2023

Lễ hội Háng pỉnh

Lễ hội Nhị - Tam Thanh
13/11/2023

Lễ hội Nhị - Tam Thanh

Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ
13/11/2023

Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ

0.02873 sec| 816.805 kb