Partners
Danh sách đối tác
Hộ nuôi Gà vàng Vạn Linh (anh Phản)
Hộ nuôi Gà vàng Vạn Linh (anh Phản)
Tên công ty: Hộ nuôi Gà vàng Vạn Linh (anh Phản)
Ngày thành lập:
Trụ sở chính: Thôn Đông Thành, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng
Nghành nghề kinh doanh: Trăn nuôi
Nhà trình tường
Nhà trình tường
Tên công ty: Nhà trình tường
Ngày thành lập:
Trụ sở chính: Thôn Phố Cũ, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất cao khô
HTX sản xuất - kinh doanh tổng hợp xã Bắc Sơn
HTX sản xuất - kinh doanh tổng hợp xã Bắc Sơn
Tên công ty: HTX sản xuất - kinh doanh tổng hợp xã Bắc Sơn
Ngày thành lập:
Trụ sở chính: Xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn
Nghành nghề kinh doanh:
Hợp tác xã Dịch vụ và sản xuất nông nghiệp Đồng Bành
Hợp tác xã Dịch vụ và sản xuất nông nghiệp Đồng Bành
Tên công ty: Hợp tác xã Dịch vụ và sản xuất nông nghiệp Đồng Bành
Ngày thành lập:
Trụ sở chính: Thôn Minh Hòa, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng
Nghành nghề kinh doanh: Sản phẩm nông nghiệp
Hợp tác xã phụ nữ sản xuất cao khô Vạn Linh
Hợp tác xã phụ nữ sản xuất cao khô Vạn Linh
Tên công ty: Hợp tác xã phụ nữ sản xuất cao khô Vạn Linh
Ngày thành lập:
Trụ sở chính: Thôn Đông Thành, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất cao khô
HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông, lâm nghiệp xã Cai Kinh
HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông, lâm nghiệp xã Cai Kinh
Tên công ty: HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông, lâm nghiệp xã Cai Kinh
Ngày thành lập:
Trụ sở chính: Xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng
Nghành nghề kinh doanh: Dịch vụ nông, lâm nghiệp
0.14081 sec| 700.086 kb