Lastest News
Khác mới nhất
Lạng Sơn: Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2022
07/07/2022

Lạng Sơn: Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2022

Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động là sự kiện được Việt Nam hưởng ứng, tổ chức thường niên từ năm 1982 đến nay. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi toàn Thế giới, trên mọi miền của đất nước Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
0.03658 sec| 703.672 kb