Lastest News
Hoạt động mới nhất
Tổ chức Diễn đàn “Thanh niên đồng hành với quá trình xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn”
07/07/2022

Tổ chức Diễn đàn “Thanh niên đồng hành với quá trình xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn”

Ngày 18/02/2022, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn và các Huyện Đoàn trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn tổ chức Diễn đàn “Thanh niên đồng hành với quá trình xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn”.
Tổ chức Diễn đàn “Biến đổi khí hậu và Giải pháp cho Công viên địa chất Lạng Sơn”
04/07/2022

Tổ chức Diễn đàn “Biến đổi khí hậu và Giải pháp cho Công viên địa chất Lạng Sơn”

Ngày 17 tháng 02 năm 2022, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tổ chức Diễn đàn “Biến đổi khí hậu và Giải pháp cho Công viên địa chất Lạng Sơn” bằng tiếng Anh, với sự tham dự của đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn, Lãnh đạo, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện và thành phố Lạng Sơn, lãnh đạo, giáo viên tiếng Anh và học sinh một số Trường THPT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
0.10563 sec| 719.797 kb