Lastest News
Di sản văn hóa mới nhất
Lễ hội đền Bắc Lệ
07/07/2022

Lễ hội đền Bắc Lệ

Đền Bắc Lệ (Tên gọi khác: Đền Công Đồng Bắc Lệ) thuộc thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Khu di tích lịch sử Chi Lăng “Bảo tàng lịch sử ngoài trời lớn nhất thế giới”
07/07/2022

Khu di tích lịch sử Chi Lăng “Bảo tàng lịch sử ngoài trời lớn nhất thế giới”

Chi Lăng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, gắn liền với những chiến công hiển hách của cha ông ta trong suốt lịch sử dựng nước, giữ nước.
Hát Then dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn
07/07/2022

Hát Then dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn

Then là một loại hình sinh hoạt văn hóa độc đáo, là môi trường tổng hợp của các loại nghi thức, tín ngưỡng, các loại hình nghệ thuật như trang trí, âm nhạc, múa, hát...
Hội Hát Sli xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
07/07/2022

Hội Hát Sli xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Hội Hát Sli xã Tân Thành (còn gọi là:Hội xuân tháng giêng) là chợ hội truyền thống được tổ chức vào ngày mười lăm tháng giêng hàng năm diễn ra trong vòng một ngày tại thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn do UBND xã Tân Thành chủ trì, chủ thể lễ hội là cộng đồng dân tộc Nùng.
0.03537 sec| 711.852 kb