Diễn đàn trực tuyến tiếng Anh “Kỷ niệm 82 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 – 27/9/2022)”

Tuấn Khanh 18/09/2022

     Ngày 16/9/2022, Ban Quản lý Công viên địa chất LạngSơn đã phối hợp với UBND các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan tổ chức Diễn đàn trực tuyến tiếng Anh “Kỷ niệm 82 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 – 27/9/2022)”.Tham dự Diễn đàn có Lãnh đạo và Viên chức Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn; đại diện Tổ giúp việc tham mưu xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơnvà nhóm thanh thiếu niên (10 người) của các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng,Hữu Lũng,Văn Quan (thành thạo tiếng Anh). Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Chương trình phối hợp triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục về Công viên địa chất giai đoạn 2022 – 2025 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn.

     Tại Diễn đàn đại biểu đã được xem phim tư liệu về ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn; các nhóm thanh thiếu niên của các huyện trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn đã tham gia giao lưu, trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm về Công viên địa chất Lạng Sơn, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, 30 câu hỏi trắc nghiệm về Khởi nghĩa Bắc Sơn. Ban Tổ chức đã sử dụng phần mềm Kahoot cho bộ câu hỏi thi trắc nghiệm, qua đó giúp cho các vòng thi diễn ra rất sôi nổi. Kết quả nhóm thanh thiếu niên huyện Văn Quan, Chi Lăng, Bình Gia đã dành giải thưởng sau hai vòng thi (nhóm thanh thiếu niên huyện Văn Quan đạt số điểm cao nhất). 

Nhóm thanh thiếu niên huyện Bình Gia

Nhóm thanh thiếu niên huyện Bắc Sơn

Nhóm thanh thiếu niên huyện Văn Quan

Nhóm thanh thiếu niên huyện Chi Lăng

Nhóm thanh thiếu niên huyện Hữu Lũng

Các nhóm thanh thiếu niên tham gia phần thi tìm hiểu về Khởi nghĩa Bắc Sơn

Kết quả nhóm thanh thiếu niên huyệnVăn Quan, Chi Lăng, Bình Giađãdành giải thưởng sau hai vòng thi

     Diễn đàn là một hoạt động thiết thực kỷ niệm 82 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 -27/9/2022), góp phần ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn đã mở đầu thời kỳ cách mạng nước ta sử dụng các hình thức bạo lực cách mạng, đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, nổi dậy của quần chúng kết hợp với tiến công của các lực lượng vũ trang cách mạng, đánh đổ đế quốc và phong kiến, giúp cho Đảng ta có thêm những kinh nghiệm thực tiễn quý báu và cơ sở lý luận cho đường lối đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc. Khởi nghĩa Bắc Sơn mãi mãi được ghi vào lịch sử cách mạng nước ta như một tấm gương về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam./.

                                                                                                                                                                                                   Đình Khanh 

 

Bài liên quan
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất Lạng Sơn
04/01/2023

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất Lạng Sơn

Diễn đàn trực tuyến bằng tiếng Anh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng địa chất do Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO phát động
06/10/2022

Diễn đàn trực tuyến bằng tiếng Anh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng địa chất do Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO phát động

AnOnline EnglishForum in response to International Geodiversity Day launched by UNESCO Global Geoparks Network
06/10/2022

AnOnline EnglishForum in response to International Geodiversity Day launched by UNESCO Global Geoparks Network

0.18699 sec| 802.047 kb