Hát Lượn

Việt Hưng 07/11/2023

Hát Lượn

1. Tên gọi: Hát Lượn (12 tháng)

Tên gọi khác:“ Lượn xíp nhì bưởn”

2. Loại hình: nghệ thuật trình diễn dân gian.

3. Địa điểm: Huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

4. Chủ thể văn hoá:

- Cộng đồng  dân tộc Tày huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

- Các xã: Chiêu Vũ, Vũ Lăng, Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

5. Miêu tả về Di sản văn hoá phi vật thể

“Lượn 12 tháng” là nội dung đúc kết những điều xảy ra trong cuộc sống thường ngày trong năm của người dân, ca ngợi cuộc sống thường ngày của người Tày đã được lưu truyền từ các thế hệ trước đến thế hệ sau.

 “Lượn 12 tháng” thì khi thể hiện không cần đạo cụ; trang phục của người thể hiện bài lượn là trang phục thường ngày của người dân, có khi vừa lao động sản xuất vừa lượn. Người thể hiện bài lượn có khi vừa lao động sản xuất vừa lượn; giọng lượn thể hiện tâm trạng của người thể hiện, nội dung: kinh nghiệm lao động sản xuất, tình yêu thiên nhiên, lao động... tạo ra một mối quan hệ tốt đẹp trong tình làng nghĩa xóm, tính cố kết cộng đồng.

6. Hiện trạng Di sản văn hoá phi vật thể

Còn tồn tại, chủ yếu các cụ cao tuổi trong xã vẫn còn nắm được nội dung.

7. Các biện pháp bảo vệ và kiến nghị:

- Sưu tầm những lời hát cổ từ các cụ cao niên để ghi âm ghi hình lưu giữ ( bảo tồn tĩnh ).

- Truyền dạy, và sáng tác lời mới phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống hiện tại cho mọi lứa tuổi đặc biệt là những người trẻ ( bảo tồn động ).

8. Danh mục tài liệu có liên quan: Phiếu kiểm kê di sản văn hóa năm 2013 – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

Bài liên quan
Lễ hội Háng pỉnh
13/11/2023

Lễ hội Háng pỉnh

Lễ hội Nhị - Tam Thanh
13/11/2023

Lễ hội Nhị - Tam Thanh

Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ
13/11/2023

Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ

0.03142 sec| 800.266 kb