THÔNG BÁO Hội thảo khoa học đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn

Tuấn Khanh 11/08/2022

      Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn trong khuôn khổ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn”với thời gian, địa điểm, thành phần như sau:

     1.Thời gian: 08h00’ – 11h30’, ngày24/8/2022 (Thứ Tư).

     2.Địa điểm: Hội trường Tầng 1, Nhà khách A1, thành phố Lạng Sơn (Địa chỉ: 35 Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

     3. Thành phần

      - Đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ nhiệm Đề tài, Chủ trì Hội thảo;

      - Đại diện lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

      - Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn;

      - Đại diện lãnh đạoBan Tuyên giáo Tỉnh ủy;

      - Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

      - Đại diện lãnh đạo Hội Di sản Văn hoá tỉnh Lạng Sơn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn;

      - Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn;

      - Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình;

      - Đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh;

      - Đại diện lãnh đạo UBNDcác huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng (đề nghị lãnh đạo UBNDcác huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng chuẩn bị nội dung phát biểu);

     - Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng;

      - Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu văn hóa Trung ương và địa phương;

     - Nhóm Thành viên chính và Ban Quản lý Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn”;

     - Các nghệ nhân chủ thể văn hóa trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn (đề nghị UBND các huyện Bình Gia, Văn Quan phối hợp mời 01 nghệ nhân phát biểu); 

      - Lãnh đạo và Viên chức Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn;

      - Đại diện một số doanh nghiệp tài trợ cho Hội thảo; 

      - Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

      4. Nội dung:Trao đổi, thảo luận, đánh giá cụ thể về thực trạng, đề ra quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược trong công tác nghiên cứu, bảo tồn, phát huy đặc trưng, giá trị tiêu biểu giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn ….bổ sung nguồn tài liệu, về giá trị của công viên địa chất Lạng Sơn góp phần hoàn thiện Hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu.

Bài liên quan
Khảo sát, kiến tạo cảnh quan tại một số điểm du lịch trên địa bàn huyện Cao Lộc, Văn Quan
20/07/2024

Khảo sát, kiến tạo cảnh quan tại một số điểm du lịch trên địa bàn huyện Cao Lộc, Văn Quan

Khảo sát, đánh giá tiềm năng hợp tác phát triển du lịch vùng Công viên địa chất Lạng Sơn
19/07/2024

Khảo sát, đánh giá tiềm năng hợp tác phát triển du lịch vùng Công viên địa chất Lạng Sơn

Xúc tiến hợp tác tuyên truyền, quảng bá, phát triển du lịch, dịch vụ du lịch vùng Công viên địa chất Lạng Sơn
19/07/2024

Xúc tiến hợp tác tuyên truyền, quảng bá, phát triển du lịch, dịch vụ du lịch vùng Công viên địa chất Lạng Sơn

0.23934 sec| 838.789 kb