Tổ chức Diễn đàn “Thanh niên đồng hành với quá trình xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn”

Phạm Hương 07/07/2022
Ngày 18/02/2022, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn và các Huyện Đoàn trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn tổ chức Diễn đàn “Thanh niên đồng hành với quá trình xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn”.

Diễn đàn diễn ra nhằm tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn, vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của các di sản địa chất, di sản văn hoá, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường trong Công viên địa chất Lạng Sơn; giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam. Bên cạnh đó, đại diện Đoàn thanh niên 05 huyện điới thiệu tổng quan về tiềm năng, thế mạnh của các huyện trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn (di sản văn hóa, đặc điểm địa chất, đa dạng sinh học, sản phẩm du lịch, nông lâm nghiệp, ẩm thực, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, homestay, làng nghề truyền thống,…); đánh giá những khó khăn, thách thức đối với việc xây dựng và phát triển Công viên địa chất trên địa bàn; trình bày “Sáng kiến/dự án về hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá, mô hình/chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng, bảo tồn và phát huy di sản địa chất, văn hoá, du lịch, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực, đồ lưu niệm handmade hoặc các dự án cộng đồng trong Công viên địa chất Lạng Sơn”. Diễn đàn đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức thế hệ trẻ của tỉnh về Di sản địa chất, Công viên địa chất Lạng Sơn, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn các huyện trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung, đáp ứng tiêu chí công nhận Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO “chuyển giao tri thức, kinh nghiệm quản lý cho thế hệ trẻ”.

Bài liên quan
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất Lạng Sơn
04/01/2023

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất Lạng Sơn

Diễn đàn trực tuyến bằng tiếng Anh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng địa chất do Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO phát động
06/10/2022

Diễn đàn trực tuyến bằng tiếng Anh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng địa chất do Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO phát động

AnOnline EnglishForum in response to International Geodiversity Day launched by UNESCO Global Geoparks Network
06/10/2022

AnOnline EnglishForum in response to International Geodiversity Day launched by UNESCO Global Geoparks Network

0.02574 sec| 788.344 kb