Công viên địa chất Lạng Sơn ký kết thỏa thuận “Hợp tác cùng phát huy giá trị mô hình Công viên địa chất nhằm thúc đẩy phát triển bền vững”

Việt Hưng 07/07/2022
Ngày 27/5/2022, tại khu nghỉ dưỡng sinh thái Kolia xã thành Công, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao bằng, đoàn đại biểu Công viên địa chất (CVĐC) Lạng Sơn tham dự hội nghị thường niên của tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất Toàn cầu Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Vinh Quang, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao; ông Guy Martini, cố vấn cao cấp, Chủ tịch Hội đồng CVĐC Toàn cầu UNESCO; ông Trịnh Hải Sơn, Viện trưởng Viện khoa học Địa chất và khoáng sản - Trưởng Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất Toàn cầu Việt Nam (CVĐC TC VN ); ông Trương Thế Vinh, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao Bằng – Giám đốc Ban quản lý CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; đại diện của các Ban Quản lý (BQL) CVĐC Toàn cầu UNESCO: Cao nguyên đá Đồng Văn, Đắk Nông. Đại diện tiểu ban CVĐC TC VN thông qua báo cáo của tiểu ban về hoạt động trong năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022, phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2022 và năm 2023. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, đại diện của BQL CVĐC TC UNESCO: Non nước Cao Bằng, Cao nguyên đá Đồng Văn, Đắk Nông đã chia sẻ những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý và phát triển CVĐC: cơ cấu tổ chức, sự phát triển nóng về du lịch, chưa xây dựng được cơ chế, quy chế phát triển bền vững, chia sẻ quyền lợi cho người dân trong việc phát triển hình thức du lịch cộng đồng... BQL CVĐC Lạng Sơn giới thiệu các hoạt động xây dựng quy hoạch điểm di sản; xây dựng các đề tài khoa học bảo vệ giá trị di sản vật thể, phi vật thể tại vùng di sản CVĐV; xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục cho nhiều đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên trong vùng CVĐC; phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản CVĐV theo hướng phát triển du lịch bền vững; xây dựng hạ tầng bảo vệ, thông tin về các điểm di sản CVĐV; tham gia các chương trình hoạt động của mạng lưới CVĐV TC UNESCO; mời chuyên gia tư vấn xây dựng, đánh giá hoàn thiện hồ sơ CVĐV Lạng Sơn để trình Mạng lưới CVĐC TC UNESCO công nhận CVĐC Lạng Sơn là CVĐC TC UNESCO; đề nghị đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên Tiểu ban chuyên môn về CVĐC TC VN năm 2023 tại Lạng Sơn.

Ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng)

 

Một nội dung quan trọng khác của hội nghị đó là hoạt động ký kết hợp tác giữ Đại diện của BQL CVĐC TC UNESCO: Non nước Cao Bằng, Cao nguyên đá Đồng Văn và CVĐC Lạng Sơn, dưới sự chứng kiến của ông Phạm Vinh Quang, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, chuyên gia Guy Martini, ông Trịnh Hải Sơn Trưởng tiểu ban CVĐC Việt Nam. Nội dung hợp tác tập trung vào trao đổi, chia sẻ thông tin, tài liệu; Phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá và truyền thông; Phối hợp lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án và chương trình chung; Phối hợp đăng cai tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá giới thiệu về sản phẩm du lịch địa chất tại các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước; Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu CVĐC tại các phòng trưng bày, trung tâm thông tin, các điểm dừng chân hay tại các sự kiện.... tại các địa phương của 03 CVĐC.

Bài liên quan
Các công viên địa chất tại miền Bắc của Việt Nam hợp tác cùng phát triển
07/07/2022

Các công viên địa chất tại miền Bắc của Việt Nam hợp tác cùng phát triển

0.04640 sec| 795.367 kb