Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn

Tuấn Khanh 04/10/2022

 

      Sáng 03/10/2022 đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn.

      Tại cuộc họp, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm tại Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; đánh giá tổng thể về tiến độ thực hiện, khả năng đáp ứng các điều kiện, tiêu chí của UNESCO, khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị Hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu.

      Đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí hoạt động, phương tiện, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn, đặc biệt nhiệm vụ: Điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản; đồng thời đưa ra các giải pháp để đẩy nhanh công tác chuẩn bị Hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn phát biểu kết luận

      Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận những nỗ lực của Lãnh đạo và Viên chức Ban Quản lý Công viên địa chất trong việc tham mưu triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn thời gian qua. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa và lợi ích mà Công viên địa chất Lạng Sơn mang lại; phối hợp với UBND các huyện trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn tăng cường công tác bảo vệ di sản địa chất, Công viên địa chất, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, bảo vệ môi trường trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tích cực triển khai các công việc theo nội dung Đề án.

Đình Khanh

 

 

Bài liên quan
Khảo sát, đo đạc không gian Nhà trình tường (Điểm làng nghề Cao khô Vạn Linh trên Tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn số 03) tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng (thiết kế phối cảnh, cải tạo không gian)
22/04/2024

Khảo sát, đo đạc không gian Nhà trình tường (Điểm làng nghề Cao khô Vạn Linh trên Tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn số 03) tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng (thiết kế phối cảnh, cải tạo không gian)

Họp thống nhất khoanh vùngcác khu vực bảo vệ di tích khảo cổ Hang Phja Thạng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan
28/12/2022

Họp thống nhất khoanh vùngcác khu vực bảo vệ di tích khảo cổ Hang Phja Thạng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan

Làm việc trực tuyến với Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO
04/07/2022

Làm việc trực tuyến với Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

0.10246 sec| 797.648 kb