Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn làm việc trực tuyến với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam

Phạm Hương 04/07/2022
Ngày 13/01/2022, đồng chí Hoàng Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cùng các thành viên Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn đã có buổi làm việc trực tuyến với ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và cán bộ của Văn phòng.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lạng Sơn đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, ý nghĩa của việc thành lập Công viên địa chất Lạng Sơn, tiềm năng di sản địa chất, di sản văn hoá, lịch sử, khảo cổ, đa dạng sinh học trong Công viên địa chất Lạng Sơn, Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; đề xuất hợp tác với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam trong xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn, hợp tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn. Phát biểu tại cuộc họp, ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá cao các dự án khai thác, bảo tồn di sản địa chất, di sản văn hóa, giáo dục cộng đồng trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn; khẳng định Văn phòng UNESCO Việt Nam sẽ hỗ trợ kết nối Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn với các Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO thành công trên thế giới để trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn, hoàn thiện Hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu; kết nối, giới thiệu các chuyên gia UNESCO hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn; cử chuyên gia tham gia một số Hội thảo, Diễn đàn trực tuyến nâng cao nhận thức cộng động do Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tổ chức.

Ông Hoàng Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ cảm ơn ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và cán bộ của Văn phòng đã dành thời gian tham dự buổi hợp trực tuyến với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn; mong muốn hai bên tiếp tục giữ liên lạc, trao đổi xúc tiến triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất trong buổi làm việc; mời ông Trưởng Đại diện thăm tỉnh Lạng Sơn, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Chương trình làm việc giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá Công viên địa chất Lạng Sơn đến các đối nước ngoài, tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế trong xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn.

Bài liên quan
Khảo sát, đo đạc không gian Nhà trình tường (Điểm làng nghề Cao khô Vạn Linh trên Tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn số 03) tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng (thiết kế phối cảnh, cải tạo không gian)
22/04/2024

Khảo sát, đo đạc không gian Nhà trình tường (Điểm làng nghề Cao khô Vạn Linh trên Tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn số 03) tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng (thiết kế phối cảnh, cải tạo không gian)

Họp thống nhất khoanh vùngcác khu vực bảo vệ di tích khảo cổ Hang Phja Thạng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan
28/12/2022

Họp thống nhất khoanh vùngcác khu vực bảo vệ di tích khảo cổ Hang Phja Thạng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn
04/10/2022

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn

0.05415 sec| 790.813 kb