Thông báo hội thảo khoa học về Giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch bền vững trong vùng công viên địa chất Lạng Sơn

Tuấn Khanh 15/09/2022

THÔNG BÁO

Hội thảo khoa học về Giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch bền vững trong vùng công viên địa chất Lạng Sơn

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học về Giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch bền vững trong vùng công viên địa chất Lạng Sơn trong khuôn khổ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn”với thời gian, địa điểm, thành phần như sau:

1. Thời gian: 01 buổi trong tuần cuối của tháng 10 năm 2022.

2. Địa điểm: Tại thành phố Lạng Sơn.

3. Thành phần (dự kiến):

- Đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương;

- Đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ nhiệm Đề tài, Chủ trì Hội thảo;

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng;

- Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn;

- Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Trung ương, địa phương;

- Các nghệ nhân chủ thể văn hóa trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn;

- Cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương.

4. Nội dung

Trao đổi, thảo luận đề ra quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong vùng CVĐC Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch bền vững, dịch vụ, tạo sinh kế, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập của nhân dân. Bổ sung nguồn tài liệu, về giá trị của công viên địa chất Lạng Sơn góp phần hoàn thiện Hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu.

 

Bài liên quan
Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tổ chức Đoàn công tác đi làm việc với các đối tác tại Hà Nội
18/03/2024

Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tổ chức Đoàn công tác đi làm việc với các đối tác tại Hà Nội

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ trang trí bàn ăn cho các homestay  trên địa bàn huyện Bắc Sơn   
02/03/2023

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ trang trí bàn ăn cho các homestay trên địa bàn huyện Bắc Sơn  

Tổ chức Hội thảo tập huấn về di sản địa chất, Công viên địa chất, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và triển khai hoạt động gắn kết cộng đồng thu gom rác “Vì một xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn xanh – sạch – đẹp, tiêu biểu trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơ
02/03/2023

Tổ chức Hội thảo tập huấn về di sản địa chất, Công viên địa chất, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và triển khai hoạt động gắn kết cộng đồng thu gom rác “Vì một xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn xanh – sạch – đẹp, tiêu biểu trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơ

0.03219 sec| 803.016 kb