Họp trực tuyến, trao đổi về một số nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2023

Tuấn Khanh 20/08/2022

 

     Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tổ chức họp trực tuyến, trao đổi về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cộng đồng về Di sản địa chất và Công viên địa chất, xây dựng Trung tâm thông tin và bảng biển thuyết minh điểm di sản, du lịch trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn. Tham dự họp có Lãnh đạo và Viên chức Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan, Công ty Cổ phần Thương hiệu COLUMBUS Việt Nam.

      Tại cuộc họp Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn trao đổi về phương án tổ chức lớp tập huấn/khoá bồi dưỡng nâng cao nhận thức cộng đồng về Di sản địa chất và Công viên địa chất, xây dựng Trung tâm thông tin, bảng biển thuyết minh điểm di sản, du lịch trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn trong năm 2023. Ban hướng tới việc tổ chức lớp tập huấn/khoá bồi dưỡng kết hợp học lý thuyết và thực hành, khảo sát thực tế tại các huyện nhằm tạo sức lan toả, động lực phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời đảm bảo đáp ứng một số tiêu chí để UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu “có Ban Quản lý có đủ năng lực và quyền hạn để điều hành mọi hoạt động của Công viên địa chất, cung cấp chương trình đào tạo cho hướng dẫn viên hoặc Người điều hành tour làm việc với Ban Quản lý, các cán bộ, nhà quản lý, lãnh đạo địa phương có tham gia tích cực và chính thức vào các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, quá trình hoạt động của Công viên địa chất; cộng đồng địa phương, người dân bản địa tham gia tích cực và chính thức vào hoạt động của Công viên địa chất, đại diện trong cơ cấu quản lý Công viên địa chất và tham gia vào việc soạn thảo, thực hiện các hành động và dự án Công viên địa chất; có cơ sở hạ tầng thông tin công cộng như Trung tâm thông tin, bảng biển thuyết minh trong vùng Công viên địa chất”.

     Công ty Cổ phần Thương hiệu COLUMBUS Việt Nam giới thiệu demo Trung tâm/phòng trưng bày thông tin Công viên địa chất Lạng Sơn, phương án bảng biển thuyết minh cho điểm di sản, du lịch trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn.

     Tại cuộc họp Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn đã tổng hợp nhu cầu đào tạo năm 2023 của các huyện trong Công viên địa chất Lạng Sơn; tiếp thu những ý kiến góp ý của đại biểu về phương án xây dựng Trung tâm thông tin Công viên địa chất Lạng Sơn; các bên liên quan thống nhất tiếp tục phối hợp rà soát, tham mưu xây dựng đồng bộ hệ thống bảng, biển thuyết minh điểm di sản, du lịch trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn.

 

 

 

Bài liên quan
Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tổ chức Đoàn công tác đi làm việc với các đối tác tại Hà Nội
18/03/2024

Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tổ chức Đoàn công tác đi làm việc với các đối tác tại Hà Nội

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ trang trí bàn ăn cho các homestay  trên địa bàn huyện Bắc Sơn   
02/03/2023

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ trang trí bàn ăn cho các homestay trên địa bàn huyện Bắc Sơn  

Tổ chức Hội thảo tập huấn về di sản địa chất, Công viên địa chất, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và triển khai hoạt động gắn kết cộng đồng thu gom rác “Vì một xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn xanh – sạch – đẹp, tiêu biểu trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơ
02/03/2023

Tổ chức Hội thảo tập huấn về di sản địa chất, Công viên địa chất, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và triển khai hoạt động gắn kết cộng đồng thu gom rác “Vì một xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn xanh – sạch – đẹp, tiêu biểu trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơ

0.16278 sec| 806.125 kb