Họp thảo luận về tiềm năng xây dựng Mô hình Làng nghề du lịch, trải nghiệm, tìm hiểu về lịch sử, văn hoá tại xã Vạn Linh,

Phạm Hương 16/02/2023

huyện Chi Lăng

 

Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 19/01/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn, Kế hoạch số 68/KH-BQLCVĐC ngày 27/01/2023 của Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn về việc triển khai hoạt động xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2023, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ với Tổ giúp việc tham mưu xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn của huyện Chi Lăng tổ chức thành công hoạt động gắn kết cộng đồng bảo vệ môi trường “Vì một Làng nghề Cao khô xã Vạn Linh không rác thải trước thềm năm mới 2023” và Cuộc thi “Tìm hiểu về di sản địa chất, Công viên địa chất Lạng Sơn và chiến thắng Chi Lăng” năm 2023.

 

Tiếp sau đó, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tiếp tc phi hp vi Tổ giúp việc tham mưu xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn của huyện Chi Lăng tổ chức họp, trao đổi về Mô hình Làng nghề du lịch trải nghiệm, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, nâng tầm thương hiệu Cao khô và Gà vàng Vạn Linh. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và Viên chức Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn; thành viên Tổ giúp việc tham mưu xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn của huyện Chi Lăng; đại diện Ủy ban nhân dân xã Vạn Linh, Ban Quản lý Chợ xã Vạn Linh; đại diện HTX, hộ sản xuất Cao khô, Gà vàng Vạn Linh.

Tại cuộc họp đại biểu đã trao đổi, thảo luận về tiềm năng hợp tác xây dựng Mô hình Làng nghề du lịch trải nghiệm, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa (kết nối tour du lịch từ Khu di tích lịch sử Chi Lăng), xây dựng thương hiệu Cao khô, Gà vàng Vạn Linh gắn Logo Công viên địa địa chất Lạng Sơn, hướng tới gắn Logo Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; đánh giá thực trạng, đưa ra giải pháp bảo vệ môi trường tại các làng nghề trên địa bàn xã Vạn Linh, thực trạng và giải pháp môi trường và tình hình sử dụng túi nilon, rác thải nhựa tại Chợ xã Vạn Linh, tình hình xây dựng và phát triển thương hiệu Cao khô, Gà vàng Vạn Linh; các điểm di sản, di tích, đình đền và tiềm năng phát triển du lịch, chất lượng nguồn nhân lực tại xã Vạn Linh; câu chuyện về lịch sử hình thành Làng nghề Cao khô Vạn Linh, truyền thuyết, thơ ca, hò vè về Làng nghề Cao khô Vạn Linh, quy trình sản xuất, đặc biệt công đoạn phơi Cao khô.

Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dẫn xã Vạn Linh ghi nhận hoạt động gắn kết cộng đồng bảo vệ môi trường “Vì một Làng nghề Cao khô xã Vạn Linh không rác thải trước thềm năm mới 2023” đã góp phn nâng cao nhn thc ca cng đồng v công tác bo v môi trường, đặc bit ti Làng ngh Cao khô Vn Linh.  Trong thi gian ti, xã Vn Linh s quyết lit trin khai các hot động bo v môi trường như: thí đim xã hi hoá cho hot động thu gom rác (hp tác vi công ty thu gom rác) ti Thôn Ph Cũ, Thôn Ph Mi (Làng ngh Cao Khô Vn Linh), t chc hp vi các tư thương Ch xã Vn Linh để quán trit công tác bo v môi trường, qua các tư thương tuyên truyn đến người đi ch v gi gìn v sinh chung ti Ch xã Vn Linh; nghiên cu v chế tài x pht đối vi hành vi gây ô nhim môi trường.

Ban Qun lý Công viên địa cht Lng Sơn đánh giá cao s quyết tâm ca chính quyn địa phương trong công tác bo v môi trường, đặc bit sau s kin “Vì một Làng nghề Cao khô xã Vạn Linh không rác thải trước thềm năm mới 2023”, Đoàn công tác Ban Qun lý Công viên địa cht Lng Sơn quay tr li xã Vn Linh vi s ng ngàng, n tượng v cnh quan, đường xá, sân phơi Cao khô Vn Linh sch - đẹp, không còn thy rác thi dc các con đường, đồng thi cũng rt n tượng vì quãng đường t th trn huyn Chi Lăng đến xã Vn Linh, qua các xã Thượng Cường, Hoà Bình không còn rác thi như trước đây, hai bên đường ch có cây xanh, cánh đồng, núi non trùng đip. Trong thi gian ti, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tiếp tc phi hp vi Tổ giúp việc tham mưu xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn của huyện Chi Lăng tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về Công viên địa chất, xây dựng hình ảnh làng nghề, sản phẩm tiềm năng mang thương hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, lồng ghép hoạt động môi trường “Vì một xã Vạn Linh không rác thải năm 2023 – Xây dựng hình ảnh Làng nghề tiêu biểu vùng Công viên địa chất Lạng Sơn” và Hội thảo Nâng cao năng lực của phụ nữ trong xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn, trong đó có hot động đưa các h sn xut cao khô, gà vàng Vn Linh đi kho sát, hc tp kinh nghim ti Làng ngh Cao khô, Hi Ch Bãi, xã Yên Phúc, huyn Văn Quan; nghiên cu t chc Cuc thi dành cho 200 h sn xut Cao khô và mt s h sn xut Gà vàng Vn Linh v quy trình sn xut đảm bo v sinh môi trường, an toàn thc phm, qua đó la chn ra 05 h xut sc nht để h tr xây dng bao bì, nhãn mác ca sn phm tiêu biu, đặc trưng vùng Công viên địa cht Lng Sơn, hướng ti gn Logo Công viên địa địa chất Lạng Sơn Logo Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, Cuộc thi “Thiết kế Demo Làng nghề Du lịch Cao khô Vạn Linh mơ ước” dành cho học sinh THPT, THCS trên địa bàn huyện Chi Lăng (Cuộc thi có thể mở rộng bằng hình thức mời một số Công ty kiến trúc trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tham gia).

Phạm Hương

Bài liên quan
Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tổ chức Đoàn công tác đi làm việc với các đối tác tại Hà Nội
18/03/2024

Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tổ chức Đoàn công tác đi làm việc với các đối tác tại Hà Nội

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ trang trí bàn ăn cho các homestay  trên địa bàn huyện Bắc Sơn   
02/03/2023

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ trang trí bàn ăn cho các homestay trên địa bàn huyện Bắc Sơn  

Tổ chức Hội thảo tập huấn về di sản địa chất, Công viên địa chất, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và triển khai hoạt động gắn kết cộng đồng thu gom rác “Vì một xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn xanh – sạch – đẹp, tiêu biểu trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơ
02/03/2023

Tổ chức Hội thảo tập huấn về di sản địa chất, Công viên địa chất, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và triển khai hoạt động gắn kết cộng đồng thu gom rác “Vì một xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn xanh – sạch – đẹp, tiêu biểu trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơ

0.33181 sec| 1073 kb