Tuần lễ Công viên địa chất Châu Á- Thái Bình Dương lần 3 năm 2022

Minh Chuyển 07/07/2022
APGN được thành lập theo Điều 18 của Quy chế Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu (GGN) với tư cách là mạng lưới công viên địa chất khu vực của Mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu (GGN) và Chương trình Công viên địa chất và Khoa học địa chất quốc tế của UNESCO (UNESCO-IGGP). Với vai trò chính của tổ chức này là điều phối các hoạt động của GGN tại các khu vực của UNESCO ở Châu Á và Thái Bình Dương, là diễn đàn để trao đổi thông tin và hợp tác giữa các Công viên địa chất toàn cầu và các chuyên gia Công viên địa chất toàn cầu trong khu vựcvà hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững trong các khu vực công viên địa chất. Tính đến tháng 10 năm 2020, APGN đã có 65 thành viên tổ chức (Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO) ở các quốc gia.

Trước bối cảnh dịch COVID-19, APNG đã khắc phục khó khăn và tổ chức thành công Tuần lễ APNG lần I năm 2020 và lần II năm 2021 với sự tham gia nhiệt tình của các nước thành viên. Năm 2022, mặc dù dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn kết thúc nhưng bằng sự thích ứng linh hoạt trước đại dịch, Tuần lễ APNG lần III đã được diễn ra từ ngày 22-28/4/2022. APGN đã khuyến khích tất cả các thành viên hưởng ứng Tuần lễ APGN thứ ba theo nhiều cách khác nhau có thể phù hợp nhất với tình hình thực tế của các vùng lãnh thổ như: Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Trái đất; Quảng bá Công viên địa chất; Giao lưu với các Công viên địa chất khác; Giao lưu giữa các Công viên địa chất với các loại di sản địa chất tương tự/giống nhau; Tổ chức bài giảng trong các trường học về Công viên địa chất; Giáo dục/trình diễn về giảm thiểu rủi ro địa chất; Mục tiêu phát triển bền vững của các thành viên APGN Để hưởng ứng và tham gia nhiệt tình vào Tuần lễ APNG lần 3, Công viên địa chất Lạng Sơn đã tích cực triển khai các hoạt động như: tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất, mạng lưới APNG; tổ chức Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022; tổ chức diễn đàn trực tuyến cho học sinh trong vùng Công viên địa chất và thành phố Lạng Sơn với chủ đề “05 things I am doing to save the environmennt – 05 việc em đang làm để bảo vệ môi trường”… Các hoạt động của Công viên địa chất Lạng Sơn về APNG III đã nhận được sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân. Qua đó, nâng cao nhận thức về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO nói chung và Công viên địa chất Lạng Sơn nói riêng; người dân địa phương tự hào hơn về quê hương của mình. Từ đó, tăng động lực phát triển bền vững của cộng đồng địa phương và Công viên địa chất Lạng Sơn.

Bài liên quan
Ký kết hợp tác phát triển du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn
05/04/2024

Ký kết hợp tác phát triển du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn

Thư mời quan tâm
03/04/2024

Thư mời quan tâm

Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tham gia trưng bày tại  Triển lãm Không gian Văn hoá - Du lịch Lạng Sơn
13/03/2024

Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tham gia trưng bày tại Triển lãm Không gian Văn hoá - Du lịch Lạng Sơn

0.03290 sec| 793.352 kb