Tham gia hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Phạm Hương 04/07/2022
Công viên địa chất Lạng Sơn được thành lập nhằm phát triển mô hình kinh tế gắn với bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa theo hướng bền vững, phát triển sản phẩm du lịch mang tính đột phá, đặc biệt sản phẩm du lịch địa chất, thu hút lượng lớn khách du lịch nội địa và quốc tế nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu của tỉnh đã đề ra là đến năm 2025 đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Việc thành lập và xây dựng Công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn, hướng tới xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn cần đáp ứng hệ thống các tiêu chí của UNESCO đã đề ra. Trong đó có tiêu chí “Công viên địa chất tiềm năng phát triển mối quan hệ/đối tác với các Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở cấp độ quốc gia hoặc quốc tế; tham gia (các) cuộc họp Mạng lưới Công viên địa chất quốc gia, khu vực hoặc quốc tế; tham gia khóa học hoặc khóa đào tạo chuyên sâu về Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO do UNESCO/ Mạng lưới Công viên địa chất hỗ trợ; thăm một Công viên địa chất toàn cầu UNESCO quốc tế”. Thời gian qua Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tích cực tham gia hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy hợp tác, liên kết với Công viên địa chất của Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, học tập kinh nghiệm phát triển bền vững kinh tế địa phương với các vấn đề liên quan như: phổ biến kiến thức khoa học cho giáo dục cộng đồng, các biện pháp bảo tồn hệ sinh thái và di sản địa chất tại các Công viên địa chất, phân tích vai trò của Công viên địa chất đối với phát triển kinh tế xã hội bền vững, chia sẻ kinh nghiệm quản lý Công viên địa chất và các biện pháp thúc đẩy hoạt động du lịch địa chất, giải pháp thích ứng của Công viên địa chất đối với đại dịch Covid-19, vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển Công viên địa chất.

Mạng lưới Công viên địa chất Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức họp trực tuyến về vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển Công viên địa chất

Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn đã phát động phong trào Công viên địa chất tổ chức các hoạt động Tuần lễ Mạng lưới Công viên địa chất Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 3, hưởng ứng Ngày Trái đất từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 4 năm 2022 với chủ đề: “Hưởng ứng Ngày Trái đất, thể hiện khả năng phục hồi, thúc đẩy sự tự tin, tăng cường kết nối”. Mục đích của Tuần lễ là để nhiều người hiểu triết lý Công viên địa chất nói chung, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, chứng minh sức mạnh tổng hợp các di sản địa chất, văn hóa, lịch sử và phi vật thể của Công viên địa chất; người dân địa phương tự hào hơn về quê hương của họ; tăng động lực phát triển bền vững của cộng đồng địa phương. Tham gia hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương góp phần giới thiệu, quảng bá Công viên địa chất Lạng Sơn, học tập kinh nghiệm bảo tồn, quản lý và khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên trong Công viên địa chất.

Bài liên quan
Ký kết hợp tác phát triển du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn
05/04/2024

Ký kết hợp tác phát triển du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn

Thư mời quan tâm
03/04/2024

Thư mời quan tâm

Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tham gia trưng bày tại  Triển lãm Không gian Văn hoá - Du lịch Lạng Sơn
13/03/2024

Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tham gia trưng bày tại Triển lãm Không gian Văn hoá - Du lịch Lạng Sơn

0.03496 sec| 797.773 kb