Họp thống nhất phương án xây dựng cơ sở hạ tầng Công viên địa chất Lạng Sơn

Tuấn Khanh 10/01/2024

 

 

          Chiều ngày 02/01/2024 Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp thống nhất phương án xây dựng cơ sở hạ tầng CVĐC Lạng Sơn (bãi đỗ xe, đài quan sát, ngắm cảnh, cải tạo cảnh quan, lắp hệ thống bảng biển, mô hình 2D/3D…). Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng CVĐC toàn cầu tỉnh Lạng Sơn chủ trì cuộc họp cùng sự tham dự của Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện Lãnh đạo UBND, phòng chuyên môn và xã liên quan của các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Văn Quan và thành phố Lạng Sơn; Đại diện các đối tác CVĐC Sơn và Đơn vị tư vấn.

 

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng CVĐC toàn cầu tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phát biểu tại cuộc họp

 

Thời gian qua các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị liên quan đã rất tích cực trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hạ tầng của 4 tuyến du lịch trong vùng CVĐC Lạng Sơn; đã tham mưu, trình UBND tnh ban hành Công văn s 1714/UBND-KGVX ngày 27/11/2023 gi y ban Quc gia UNESCO Vit Nam v vic đề ngh xem xét, to điu kin gi Công hàm đệ trình H sơ Công viên địa cht Lng Sơn lên T chc UNESCO thm định, công nhn là Công viên địa cht toàn cu. Sau khi xem xét, y ban Quc gia UNESCO Vit Nam đã gi Công hàm đệ trình H sơ CVĐC Lng Sơn lên T chc UNESCO thm định, công nhn là Công viên địa cht toàn cu vào 30/11/2023.

Các đại biểu dự họp

 

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, đề xuất và thống nhất giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hoá nhiệm vụ xây dựng hạ tầng CVĐC Lạng Sơn. Quyết tâm hoàn thành đảm bo trước tháng 4/2024 theo tinh thn ch đạo ca UBND tnh ti Công văn s 1268/UBND-KGVX ngày 16/9/2023 ca UBND tnh v vic đẩy nhanh tiến độ trin khai các nhim v ti Đề án thành lp, xây dng và phát trin CVĐC Lng Sơn giai đon 2021-2025.

Đình Khanh

 

 

 

Bài liên quan
Khảo sát, làm việc về không gian trải nghiệm, chụp ảnh nhà trình tường  tại Điểm Làng nghề Cao khô Vạn Linh trên Tuyến Du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn số 3
17/04/2024

Khảo sát, làm việc về không gian trải nghiệm, chụp ảnh nhà trình tường tại Điểm Làng nghề Cao khô Vạn Linh trên Tuyến Du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn số 3

Ký kết hợp tác phát triển du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn
05/04/2024

Ký kết hợp tác phát triển du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn

Thư mời quan tâm
03/04/2024

Thư mời quan tâm

0.36377 sec| 856.445 kb