Ban quản lý CVĐC Lạng Sơn tăng cường các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất Lạng Sơn

Việt Hưng 07/07/2022
Công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, học sinh, sinh viên và cộng đồng nhân dân địa phương trong vùng CVĐC là một trong những hoạt động hết sức quan trọng.

Nhận thức được vấn đề đó kể từ khi thành lập 12/2021 BQL CVĐC Lạng Sơn đã thực hiện nhiều cuộc tuyên truyền, giáo dục bằng hình thức trực tuyến (do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19) với đối tượng là học sinh các trường THCS, THPT, Tổ giúp việc tham mưu xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn, Cộng tác viên các huyện, đại diện nhân dân các thôn trong vùng CVĐC về các nội dung: chủ trương, ý nghĩa thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn; vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của các di sản địa chất, di sản văn hoá, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường trong Công viên địa chất Lạng Sơn; giới thiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam; thông tin về 12 nhiệm vụ quan trọng nêu tại Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2022.

Bên cạnh đó BQL CVĐC Lạng Sơn còn tổ chức các ngày tuyên truyền về: Tổng quan Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên hợp quốc, Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); Ngày nước thế giới 22/3/2022; Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (IDB) 22/5/2022; Ngày Môi trường thế giới 5/6/2022; Ngày truyền thống Du lịch Việt Nam 9/7/2022… Thông qua các cuộc giáo dục, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức về CVĐC, ý thức bảo vệ di sản địa chất, di sản văn hoá, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn, tiến tới hoàn thành mục tiêu trình UNESCO công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu đối với Công viên địa chất Lạng Sơn.

Bài liên quan
Khảo sát, kiến tạo cảnh quan tại một số điểm du lịch trên địa bàn huyện Cao Lộc, Văn Quan
20/07/2024

Khảo sát, kiến tạo cảnh quan tại một số điểm du lịch trên địa bàn huyện Cao Lộc, Văn Quan

Khảo sát, đánh giá tiềm năng hợp tác phát triển du lịch vùng Công viên địa chất Lạng Sơn
19/07/2024

Khảo sát, đánh giá tiềm năng hợp tác phát triển du lịch vùng Công viên địa chất Lạng Sơn

Xúc tiến hợp tác tuyên truyền, quảng bá, phát triển du lịch, dịch vụ du lịch vùng Công viên địa chất Lạng Sơn
19/07/2024

Xúc tiến hợp tác tuyên truyền, quảng bá, phát triển du lịch, dịch vụ du lịch vùng Công viên địa chất Lạng Sơn

0.13863 sec| 791.023 kb