Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn làm việc trực tuyến với Tổ chức Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) tại Việt Nam

26/04/2024

 

 

 

 
  

 

Triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất (CVĐC) Lạng Sơn năm 2024 (trong đó bao gồm Nhiệm vụ:“Xúc tiến, vận động các nguồn tài trợ, hỗ trợ trong nước và quốc tế cho việc xây dựng, vận hành, phát triển CVĐC Lạng Sơn”), ngày 25/4/2024, Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn đã tổ chức buổi làm việc trực tuyến với Tổ chức Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) tại Việt Nam.

Đoàn công tác Tổ chức Friedrich Naumann Foundation for Freedom do GS. TS Andreas Stoffers, Giám đốc Quốc gia làm Trưởng Đoàn đến thăm, làm việc với Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn năm 2023

Năm 2023, Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổ chức Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF)  tại Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công khoá tập huấn phát triển kinh doanh số phục vụ du lịch văn hoá của hộ kinh doanh tại xã Vạn Linh, tỉnh Lạng Sơn (đã thu hút được 73.750.000 VNĐ do FNF tại Việt Nam tài trợ thông qua VEPR). Tiếp sau đó, Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn giữ liên lạc và thống nhất tổ chức buổi làm việc với để trao đổi chương trình hợp tác xây dựng và phát triển CVĐC.

Khoá tập huấn phát triển kinh doanh số phục vụ du lịch văn hoá của hộ kinh doanh tại xã Vn Linh, huyn Chi Lăng; tổng kết và trao giải Cuộc thi “Nâng cao giá trị sản phẩm tiêu biểu vùng Công viên địa chất Lạng Sơn, hướng tới gắn Logo Công viên địa chất toàn cầu (năm 2023)

Tại buổi làm việc trực tuyến ngày 25/4/2024, hai bên trao đổi, thng nht cùng nghiên cứu kh năng hp tác đối vi một số nội dung như: thiết kế mẫu bao bì sản phẩm cao khô Vạn Linh (Điểm Làng nghề Cao khô Vạn Linh trên Tuyến du lịch CVĐC Lạng Sơn số 03, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng) mang logo CVĐC Lạng Sơn, hướng tới gắn logo CVĐC toàn cầu, thiết kế đồ lưu niệm CVĐC Lạng Sơn, nâng cao năng lực phụ nữ, HTX sản xuất Cao khô Vạn Linh trong kinh doanh sản phẩm cao khô, nâng cao nhận thức về công tác vệ sinh môi trường khu vực sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm; nghiên cứu khả năng hợp tác xây dựng và phát triển Điểm Làng ngói âm dương (trên Tuyến du lịch CVĐC Lạng Sơn số 03, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn).

BQL CVĐC Lng Sơn

 

Bài liên quan
Site 07 Phun trào lục địa
16/05/2024

Site 07 Phun trào lục địa

Khảo sát, rà soát, đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị  đón Đoàn chuyên gia UNESCO thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất Toàn cầu Lạng Sơn
06/05/2024

Khảo sát, rà soát, đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị đón Đoàn chuyên gia UNESCO thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất Toàn cầu Lạng Sơn

Khảo sát, làm việc về không gian trải nghiệm, chụp ảnh nhà trình tường  tại Điểm Làng nghề Cao khô Vạn Linh trên Tuyến Du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn số 3
17/04/2024

Khảo sát, làm việc về không gian trải nghiệm, chụp ảnh nhà trình tường tại Điểm Làng nghề Cao khô Vạn Linh trên Tuyến Du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn số 3

0.12318 sec| 817.141 kb