Lạng Sơn: Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2022

Minh Chuyển 07/07/2022
Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động là sự kiện được Việt Nam hưởng ứng, tổ chức thường niên từ năm 1982 đến nay. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi toàn Thế giới, trên mọi miền của đất nước Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động là sự kiện được Việt Nam hưởng ứng, tổ chức thường niên từ năm 1982 đến nay. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi toàn Thế giới, trên mọi miền của đất nước Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Tại Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn huyện Hữu Lũng- một trong 5 huyện thuộc vùng Công viên địa chất Lạng Sơn là nơi tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2022. Hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể: chủ động thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng lộ trình trong thực hiện trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và bảo vệ môi trường; xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động cộng đồng như: ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử sụng các sản phẩm thân thiện với môi trường…. Qua đó, nhằm bảo vệ, cải thiện môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Ngay sau lễ phát động, Ban Tổ chức đã tổ chức diễu hành truyền truyền; trồng cây xanh, quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại một số tuyến đường; thả cá tại hồ Nong Dùng, khu du lịch Đồng Lâm, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng. Qua đó, góp phần tái tạo nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ đa dạ sinh học và bảo vệ môi trường.

Bài liên quan
Ngày du lịch thể giới 2022
07/07/2022

Ngày du lịch thể giới 2022

Hữu Liên- Vùng đất “Sơn thủy hữu tình”
07/07/2022

Hữu Liên- Vùng đất “Sơn thủy hữu tình”

0.07209 sec| 790.656 kb