Ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo

Phạm Hương 09/08/2022

     Ngày 11/7/2022, trong khuôn khổ cuộc họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, giáo dục về Công viên địa chất trong trường học giai đoạn 2022-2025 với Sở Giáo dục và Đào tạo. Chứng kiến Lễ ký kết có Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn, các thành viên Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo và viên chức Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn.  

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và

Sở Giáo dục và Đào tạo

     Mục đích của Chương trình phối hợp tuyên truyền, giáo dục về Công viên địa chất trong trường học giai đoạn 2022-2025:

     - Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án thành lập, xây dựng và phát triển công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2022.

     - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò và trách nhiệm góp phần xây dựng và phát triển Công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn ngành.

     - Cung cấp thêm các kiến thức về văn hóa, xã hội, khoa học và ngoại ngữ, kỹ năng mềm cho học sinh nhằm tăng cường khả năng liên hệ, áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường.

     - Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, sinh viên về những vấn đề trong nước, khu vực và toàn cầu đang phải đối mặt như: Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, việc mất đi các loại hình văn hoá vật thể, phi vật thể, di sản địa chất, cảnh quan thiên nhiên; đáp ứng các tiêu chí của UNESCO về giáo dục cho thế hệ trẻ về di sản văn hóa, lịch sử, địa chất và đa dạng sinh học đối với một CVĐC từ đó chung tay hưởng ứng các hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội.

     - Xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền; nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá về CVĐC Lạng Sơn đến cộng đồng dân cư tại địa phương và du khách.

     - Tăng cường sự tham gia của các nhà trường trong việc hội nhập, hợp tác quốc tế, tham gia các hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN), Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam.

Bài liên quan
Thảo luận về kế hoạch tổ chức Lớp tiếng Anh cơ bản ngắn hạn dành cho Viên chức Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn và các homestay đối tác Công viên địa chất Lạng Sơn tại huyện Hữu Lũng
24/01/2023

Thảo luận về kế hoạch tổ chức Lớp tiếng Anh cơ bản ngắn hạn dành cho Viên chức Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn và các homestay đối tác Công viên địa chất Lạng Sơn tại huyện Hữu Lũng

Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn làm việc với Trường PTDTBT Tiểu học Hữu Lễ về dự án trường học trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2023
31/12/2022

Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn làm việc với Trường PTDTBT Tiểu học Hữu Lễ về dự án trường học trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2023

Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn làm việc với Tiểu học Minh Khai về dự án trường học trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2023
23/12/2022

Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn làm việc với Tiểu học Minh Khai về dự án trường học trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2023

0.03282 sec| 812.641 kb